หน้าหลัก » ประกันภัยรถยนต์ รอบรู้เรื่องรถ » รู้ไว้ใช่ว่า ! ใบขับขี่หมดอายุแล้วรถชน ประกันรับเคลมไหม ?

รู้ไว้ใช่ว่า ! ใบขับขี่หมดอายุแล้วรถชน ประกันรับเคลมไหม ?

โพสโดย : pure | วันที่ : 25 October 2020
หมวดหมู่ : ประกันภัยรถยนต์, รอบรู้เรื่องรถ

รู้ไว้ใช่ว่า ! ใบขับขี่หมดอายุแล้วรถชน ประกันรับเคลมไหม ?

2

ก่อนอื่นเลย คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “ความผิดฐานขับรถยนต์ โดยไม่มีใบอนุญาติ ขับขี่ รัฐเป็นผู้เสียหาย ไม่ใช่คู่กรณี” แต่ถ้าหากว่าคุณถูกรถชน และรถของคุณเกิดความเสียหาย เจ้าของรถยนต์มีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ จึงทำให้เกิดคำถามหนึ่งที่ว่าในกรณีนี้ ประกันภัยจะคุ้มครองเราได้อย่างไรบ้าง และวันนี้เรามาไขข้อสงสัยพร้อม ๆ กันตามนี้ค่ะ


ขับไม่มีใบขับขี่ แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ประกันรับผิดชอบอย่างไร

การที่รถของคุณถูกชน เป็นเรื่องของการละเมิดที่ทำให้รถยนต์เสียหาย เมื่อเจ้าของรถยนต์หรือผู้ครอบครองรถยนต์เป็นผู้เสียหายก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ละเมิด (คันที่ชนเรา) ได้เลย โดยไม่ต้องมาคำนึงถึงเรื่องผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ เพราะความผิดฐานขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ รัฐเป็นผู้เสียหายไม่ใช่คู่กรณี จึงมีปัญหาว่าเมื่อกรณีเป็นอย่างนี้แล้ว ประกันภัยจะคุ้มครองอย่างไรบ้าง ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

123

หากคุณเป็นฝ่ายถูกแต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่ว่ามีประกันหรือไม่ ประกันภัยของคู่กรณีต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถของคุณเสมอ แต่หากคุณเป็นฝ่ายผิด คุณมีประกันภัยไม่ว่าจะเป็นชั้น 1, 2 บวก หรือ 3 บวก

ทางบริษัทประกันรับผิดชอบความเสียหายรถของเราอยู่แล้ว แต่หากขณะเกิดอุบัติเหตุ คุณไม่มีใบขับขี่ บริษัทประกันจะคุ้มครองรถเราและรถคู่กรณีหรือไม่ มาดูกันค่ะ

 • ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่เลย หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ กรณีนี้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัย ยกเว้นความรับผิดเฉพาะความเสียหายของตัวรถคันที่ทำประกันภัยเท่านั้น ส่วนความเสียหายของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แม้ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันในขณะเกิดเหตุดังกล่าว จะไม่มีใบขับขี่ก็ตามแต่ บริษัทประกันภัยที่รับประกันรถคันดังกล่าว ยังคงต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกตามกรมธรรม์

 • ถ้าคุณมีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกขณะขับขี่ กรณีนี้ บริษัทประกันคุ้มครองทั้งรถคุณและรถของคู่กรณี

 • ถ้าคุณพกใบขับขี่ แต่ใบขับขี่หมดอายุ กรณีนี้ บริษัทประกันคุ้มครองทั้งรถคุณและรถของคู่กรณี

 • ถ้าคุณไม่พกใบขับขี่ เพราะใบขับขี่ถูกยึด กรณีนี้ ทางบริษัทประกันคุ้มครองทั้งรถคุณและรถของคู่กรณีเช่นกัน

Untitled

เงื่อนไขใบอนุญาตขับขี่

จะปรากฎอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย (ในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันรถยนต์อธิบายคำว่าถูกตัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ได้รับอนุญาตขับขี่นั้น ต้องถึงขนาดที่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของคำสั่งที่ตัดสิทธิการใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว

ผู้ขับขี่นั้น ต้องรับการอบรมหรือการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่ต้องทำก็ไม่ถือว่าถูกตัดสิทธิแต่อย่างใด โดยในคู่มือตีความให้ถือว่าถูกตัดสิทธิในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ต้องถึงขนาดถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่)

ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า “ประกันจะไม่คุ้มครองการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อคุณขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ก็ต้องถือว่าผิดกฎหมาย นั่นหมายถึงคุณต้องเสียค่าปรับตามนี้

 • ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่เลย หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ คุณก็จะโดนโทษปรับจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ถ้าคุณมีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกขณะขับขี่ คุณก็จะมีความผิดข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ถ้าคุณไม่พกใบขับขี่ เพราะใบขับขี่ถูกยึด เมื่อตำรวจเรียกตรวจ คุณก็แสดงใบส่งแทนได้ ไม่โดนปรับ แต่ใช้ได้ไม่เกิน 7 วันถ้าเกินกว่านั้น เมื่อตำรวจเรียกตรวจ ต่อให้คุณแสดงใบสั่ง ก็อาจจะโดนปรับข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ปรับไม่เกิน 500 บาท
666
 • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก – คุ้มครอง ประกันต้องจ่ายค่ารับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งต่อร่างกาย และทรัพย์สินเต็มจำนวน และไม่สามารถเรียกเงินจากผู้เอาประกันได้
 • ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายถูก – คุ้มครอง
 • ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิด – ไม่คุ้มครอง
 • ความคุ้มครองความเสียหายรถคันเอาประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิด แต่เป็นกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่ และผู้ขับขี่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นผู้ระบุไว้ในกรมธรรม์ – คุ้มครอง เนื่องจากกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่ ให้ถือว่าบริษัทประกันได้พิจารณาความสามารถของผู้ขับขี่ที่ระบุไว้นั้น
 • ความคุ้มครองกรณีหาย น้ำนท่วม – คุ้มครอง เนื่องจากความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงภัย “หมายเหตุ” เรื่องโทษ และกฎหมาย รวมทั้ง พรบ.รถยนต์อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

123

ท้ายสุดนี้เราสามารถบอกได้เลยว่า ผู้ที่มีใบขับขี่แต่หมดอายุ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยระบุเพียงว่ามี หรือว่าเคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : moneyhub


รถใหม่ 2020

รถยอดนิยม

Ford Ranger ราคา 528,000.

Ford Everest ราคา 1,299,000.


Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Vios ราคาเริ่มต้น  609,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


Honda City ราคาเริ่มต้น 579,500.
Honda Civic ราคาเริ่มต้น 874,000.
Honda Jazz ราคาเริ่มต้น 555,000.


โตโยต้า อัลติส| โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civic | Honda Jazz  | โคโลราโด | แคปติวามาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์ | นิสสัน เทียน่า | Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW 096-998-2498 K.ดวงใจ (ตูน) BMW Europa Motor พระราม 2/ Id Line : @dealeuropa
Chevrolet 098-3856935 K.เต้ (ปทุมธานี), LINE : taekincha​
Ford 086-7548473 K.ข้าวตู *พระราม 2
Honda 085-082-2662 K.บอล *HONDA สาธุประดิษฐ์ Line ID : ballz12345
Hyundai 097-249-3639 K.พล Line ID : nine_pon
ISUZU 087-332-1320 K.อาม เพชรเกษม Line ID : armisuzu108
Mazda 092-8687997 K.แบงค์ สาขาสุขุมวิท 65 ID Line : bankmazda
Mercedes-Benz 082-5445292 K.หนุ่ย Benz Metro Autohaus พระราม 2 ID Line : 0825445292
MG 084-0050440 K.บี สาขาเพชรเกษม 65 บางแค Line : beblaire
MINI 065-6479399 K.เปิ้ล สาขาพระราม 4 และ เอกมัย Millennium Auto / / Id Line : noople_mini
Mitsubishi 081-6155139 K.จิมมี่ มิตซูวิภาวดี / Line id : Jimmy_Srisuda
Nissan 062-4196289 K.เอ๋ มหาชัยเมืองใหม่ ID LINE : ae-nissan
Suzuki 089-508-9575 K.ข้าวเม่า *จอมทอง Line : @dfg4137a
Toyota 089-506-4177 K.วารุณี *รามคำแหง / Id-Line : 0895064177
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** *** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.