Toyota คาดตลาดรวมในประเทศปี 2556 ขายมากกว่า 1.2 ล้านคัน

โพสโดย : admin / วันที่ : 22 มกราคม 2013

Toyota คาดตลาดรวมในประเทศปี 2556 ขายมากกว่า 1.2 ล้านคัน เป้าหมายการขายโตโยต้า 500,000 คัน ตลาดรถยนต์ปี 2555 ยอดขายรวม 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้น 80.9%

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2555 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ

มร.ทานาดะ กล่าวว่า “ยอดขายรถยนต์ในปี 2555 ได้สร้างสถิติใหม่ของยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ด้วยยอดขาย 1,436,335 คัน สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ยอดขายรถยนต์ของไทย ทั้งนี้ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นการบริโภคภายใน นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการรถยนต์คันแรก และปริมาณความต้องการสะสมอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติในปี 2554 ประกอบกับกำลังการผลิตรถยนต์ ในประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2555

          โดยโตโยต้ามียอดขาย 516,086 คัน เพิ่มขึ้น 77.9% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 224,816 คัน เพิ่มขึ้น 62.8% รถเพื่อการพาณิชย์ 291,270 คัน เพิ่มขึ้น 91.7% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 269,722 คัน เพิ่มขึ้น 99.8%

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2555
– ปริมาณการขายโตโยต้า 516,086 คัน เพิ่มขึ้น 77.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.9%
– รถยนต์นั่ง 224,816 คัน เพิ่มขึ้น 62.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
– รถเพื่อการพาณิชย์ 291,270 คัน เพิ่มขึ้น 91.7% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
– รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 269,722 คัน เพิ่มขึ้น 99.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
– รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 233,393 คัน เพิ่มขึ้น 91.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%
ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 405,892 คัน เพิ่มขึ้น 61.8% คิดเป็นมูลค่า 179,572 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 63,023 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออก ที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 242,595 ล้านบาท”

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2556 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2556 คาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด มากกว่า 1,200,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10%

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2556
– ปริมาณการขายรวม >1,200,000 คัน ลดลง ~10.0%
– รถยนต์นั่ง 542,300 คัน ลดลง 19.4%
– รถเพื่อการพาณิชย์ 707,700 คัน ลดลง 7.4%
– รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 631,900 คัน ลดลง 5.1%
– รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 567,100 คัน ลดลง 4.3 %

โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 500,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 200,000 คัน ลดลง 11.0% รถเพื่อการพาณิชย์ 300,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.0% และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 285,000 คัน เพิ่มขึ้น 5.6%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2556
– ปริมาณการขายรวม 500,000 คัน ลดลง 3.1% ส่วนแบ่งตลาด 40.0%
– รถยนต์นั่ง 200,000 คัน ลดลง 11.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%
– รถเพื่อการพาณิชย์ 300,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.0% ส่วนแบ่งตลาด 42.4%
– รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 285,000 คัน เพิ่มขึ้น 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 45.1%
– รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 250,000 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 44.1%

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 412,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 168,000 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 70,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 238,000 ล้านบาท”

มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี้เป็นปีแรกของการก้าวเข้าสู่ 50 ปีต่อไปของโตโยต้าในประเทศไทย โตโยต้ามีแผนงานที่จะ “ขับเคลื่อนความสุข” หรือ Mobility of Happiness ให้กับลูกค้าและสังคมไทยควบคู่ไปกับการรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศเริ่มต้นด้วยการกลับมาผลิตอีกครั้งของโรงงาน โตโยต้า ออโต้ เวิคส (TAW) ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพื่อผลิตรถตู้ ไฮเอซ คอมมิวเตอร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตรถรุ่นนี้ในประเทศไทย และโรงงานเกตเวย์2 ที่พร้อมจะเริ่มการผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ในส่วนนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ในปีนี้คือ วีออส ใหม่ และ อีโคคาร์ รวมถึงระบบโตโยต้าสมาร์ท จี-บุ๊ค แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ แบบ 3 มิติ ที่ให้ความชัดเจนแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายพร้อมการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มจำนวนโชว์รูมโตโยต้าจากปัจจุบัน 357 แห่ง เป็น 400 แห่ง รวมถึงโตโยต้า ชัวร์จาก 85 แห่งเป็น 100 แห่ง ภายในปีนี้”

“นอกจากนี้ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างคุณค่าใหม่ขององค์กรผ่านSocial Innovation หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลให้แก่ชุมชนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการ Smiling road ที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งการส่งเสริมให้มี Eco showroom หรือโชว์รูมประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีจำนวนมากขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันกับสังคมไทยอย่างมีความสุขตลอดไป” มร.ทานาดะกล่าวในที่สุด

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2555

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 144,676 คัน เพิ่มขึ้น 165.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 40,266 คัน เพิ่มขึ้น 172.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 21,483 คัน เพิ่มขึ้น 160.7% ส่วนแบ่งตลาด 14.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 20,463 คัน เพิ่มขึ้น 831.0% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 71,240 คัน เพิ่มขึ้น 175.8%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 18,765 คัน เพิ่มขึ้น 857.9% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 16,974 คัน เพิ่มขึ้น 144.6% ส่วนแบ่งตลาด 23.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน 12,344 คัน เพิ่มขึ้น 97.7% ส่วนแบ่งตลาด 17.3%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 63,078 คัน เพิ่มขึ้น 199.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,581 คัน เพิ่มขึ้น 251.8% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 19,522 คัน เพิ่มขึ้น 160.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,383 คัน เพิ่มขึ้น 72.7% ส่วนแบ่งตลาด 13.3%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,981 คัน
โตโยต้า 3,105 คัน – มิตซูบิชิ 2,050 คัน – เชฟโรเลต 890 คัน – อีซูซุ 889 คัน – ฟอร์ด 47 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 56,097 คัน เพิ่มขึ้น 198.0%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 18,633 คัน เพิ่มขึ้น 151.0% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 18,476 คัน เพิ่มขึ้น 266.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,333 คัน เพิ่มขึ้น 65.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.3%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 73,436 คัน เพิ่มขึ้น 155.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 23,292 คัน เพิ่มขึ้น 196.4% ส่วนแบ่งตลาด 31.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 21,483 คัน เพิ่มขึ้น 160.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,383 คัน เพิ่มขึ้น 72.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้น 80.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 516,086 คัน เพิ่มขึ้น 77.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 213,380 คัน เพิ่มขึ้น 61.4% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 171,208 คัน เพิ่มขึ้น 103.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 672,460 คัน เพิ่มขึ้น 86.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 224,816 คัน เพิ่มขึ้น 62.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 163,442 คัน เพิ่มขึ้น 109.7% ส่วนแบ่งตลาด 24.3%
อันดับที่ 3 นิสสัน 103,504 คัน เพิ่มขึ้น 116.4% ส่วนแบ่งตลาด 15.4%

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 666,106 คัน เพิ่มขึ้น 82.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 269,722 คัน เพิ่มขึ้น 99.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 194,736 คัน เพิ่มขึ้น 61.8% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 87,033 คัน เพิ่มขึ้น 49.6% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 73,381 คัน
โตโยต้า 36,329 คัน – มิตซูบิชิ 26,021 คัน – เชฟโรเลต 5,495 คัน – อีซูซุ 5,091 คัน – ฟอร์ด 445 คัน

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 592,725 คัน เพิ่มขึ้น 81.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 233,393 คัน เพิ่มขึ้น 91.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 189,645 คัน เพิ่มขึ้น 66.6% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 61,012 คัน เพิ่มขึ้น 50.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 763,875 คัน เพิ่มขึ้น 76.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 291,270 คัน เพิ่มขึ้น 91.7% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 213,380 คัน เพิ่มขึ้น 61.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 87,033 คัน เพิ่มขึ้น 49.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

รถใหม่ 2023


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


โตโยต้า อัลติส | โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " Toyota คาดตลาดรวมในประเทศปี 2556 ขายมากกว่า 1.2 ล้านคัน "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรถใหม่

บทความแนะนำ

หมวดหมู่

 

Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW K.อุ๊ย
083-2222-456 / LINE : @auicarthai
BYD K.เนี๊ยบ
Ford K.ต้น
092-589-1447 / LINE : tonindy_mick
GWM K.ด๊อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Honda K.บอล
085-082-2662 / LINE : ballz12345
Haval K.ด๊อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Hyundai K.จ๊ะจ๋า
098-4084660  / LINE : jaja9777
ISUZU K.อาม เพชรเกษม
087-332-1320 / LINE : armisuzu108
Mazda K.แบงค์ สาขาสุขุมวิท 65
092-8687997  / LINE : bankmazda
Mercedes-Benz K.ลูกน้ำ
091-7866446  / LINE : puimg
MG K.อุ๊ กทม. และปริมณฑล.
089-110-3715 / LINE : Pigkyau
MINI ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mitsubishi K.มะเหมี่ยว พระราม 2
080-2423-959 / LINE : mameaw767
Nissan เซลล์ น้องอ้อ
082-997-4556 / LINE : @nissansale
Ora K.ด็อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Suzuki ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Toyota คุณแอ้
081-4976966 / LINE : @airetoyota
Volvo เซลส์ คุณมิ้ม
092-2965459 / LINE : mimmieka
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

ความเห็นล่าสุด