หน้าหลัก » Toyota Toyota C-HR » โปรโมชั่น NEW TOYOTA C-HR 2021 มอบสิทธิพิเศษนี้ เฉพาะเจ้าของรถยนต์โตโยต้า

โปรโมชั่น NEW TOYOTA C-HR 2021 มอบสิทธิพิเศษนี้ เฉพาะเจ้าของรถยนต์โตโยต้า

โพสโดย : Am | วันที่ : 1 May 2021
หมวดหมู่ : Toyota, Toyota C-HR

โปรโมชั่น NEW TOYOTA C-HR 2021 มอบสิทธิพิเศษนี้ เฉพาะเจ้าของรถยนต์โตโยต้า

Toyota C-HR By Karal Lagerfeld

IMG_6913IMG_6915DSCF1028DSCF1031DSCF1032DSCF1033DSCF1034DSCF1035DSCF1036DSCF1037DSCF1039DSCF1040DSCF1041DSCF1042DSCF1043DSCF1044DSCF1045DSCF1046

โปรโมชั่น โตโยต้า ซีเอชอาร์

Screenshot_1

Screenshot_2

Screenshot_3

Screenshot_4

เงื่อนไขการรับรองการใช้งานระบบไฮบริด 5 ปี

1. การเริ่มต้นรับประกันระยะเวลาในการรับประกัน : ภายในปีที่ 1 – 5 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่) และการรับประกันคุณภาพจะ ครอบคลุมถึงเจ้าของรายถัดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพนี้

2. ขอบเขตการรับประกันการรับประกันคุณภาพของระบบไฮบริดนี้จะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วน หรือ การประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ : อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า การพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท

3. การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น

4. กรรมสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด

5. รถยนต์ซึ่งเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้* ชิ้นส่วนระบบไฮบริดที่อยู่ภายใต้การรับรองการใช้งาน 5 ปี ได้แก่

1. ชุดกล่องรวมสายไฟแบตเตอรี่ไฮบริด

2. ชุดหม้อลมเบรกพร้อมปั๊มเบรก

3. ชุดคอมเพรสเซอร์พร้อมมอเตอร์

4. ECU คอมพิวเตอร์ระบบควบคุมเครื่องยนต์

5. ชุดอินเวอร์เตอร์พร้อมคอนเวอร์เตอร์

6. ECU ควบคุมการจัดการกำลัง

7. ชุดเกียร์ไฮบริด

8. ชุดปั๊มอินเวอร์เตอร์

9. ชุดโบลเวอร์ระบายความร้อนแบตเตอรี่

เงื่อนไขการรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอรับรองสิทธิ์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริด (High-Voltage Battery) เพื่อทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด ที่เสียหายภายใต้การใช้งานปกติโดยไม่คิดราคาอะไหล่ ให้กับรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ภายใต้ เงื่อนไขซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์: ภายในปีที่ 6 – 10 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่)2. การใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้เฉพาะกรณีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วนหรือการ ประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้: อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์, การ ปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า และเงื่อนไขอื่นๆ ตามคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์ การพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท3. ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการเพื่อใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้จำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องชำระค่าแรงรวมถึงค่าใช้จ่าย ของ ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในการถอดเปลี่ยนและติดตั้งแบตเตอรี่4. สามารถใช้สิทธิ์และติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด5. รถยนต์ซึ่งใช้เป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ / หรือรถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้

การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

Guaranteed Future Value (GFV) คืออะไร?
Guaranteed Future Value (GFV) คือ การรับประกันคุณภาพรถในอนาคต สำหรับรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด เพื่อลดความกังวล ด้านราคาขายต่อของรถยนต์ไฮบริดโดยลูกค้าต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะทำการสำรวจ มูลค่ารถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องรถยนต์ไฮบริด จากท้องตลาดและจัดทำราคากลางอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบการรับประกันมูลค่าในอนาคตของรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดให่แก่ลูกค้า

วิธีการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

การรับประกันมูลค่ารถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดในอนาคต มูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดไม่น้อยกว่า มูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน

เงื่อนไขการรับประกันมูลค่ารถในอนาตคต (GFV)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด (“บริษัท”) ขอรับรองสิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (Guaranteed Future Value หรือ GFV) เพื่อรับประกันมูลค่ารถหรือราคาขายต่อในอนาคตของรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่อยนต์ไฮบริดของท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

 • 1. รถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด ทุกรุ่นย่อย ที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าเท่านั้น
 • 2. ระยะเวลาในการรับประกันภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่
 • 3. ระยะการใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกันไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 5 ปี หากรถยนต์ของท่านมีระยะการใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้มูลค่า ของรถจะลดลงตามระยะการใช้งานที่กำหนด โดยมูลค่าของรถจะลดลงตามที่ระบุไว้ใน Fair Wear and tear Guidelines
 • 4. สถานที่ใช้สิทธิ์การรับประกันสามารถใช้สิทธิ์การรับประกันมูลค่าได้เฉพาะที่โชว์รูมโตโยต้า ชัวร์ ทั่วประเทศเท่านั้น
 • 5. การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
  • 5.1 สิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต จะให้สิทธิ์เฉพาะเจ้าของรถลำดับที่หนึ่ง หรือผู้ครอบครองรถ (กรณีที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของรถลำดับที่หนึ่ง) เท่านั้น ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับประกันมูลค่ารถในอนาคตให้ให้ผู้อื่นได้
  • 5.2 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด ที่มีสภาพใช้งานได้ตามปกติซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ประเมินสภาพรถใช้แล้วภายใต้มาตรฐาน Toyota Vehicle Inspection (TVI) ที่กำหนดโดยโชว์รูมโตโยต้าชัวร์และ ผ่านเงื่อนไขคู่มือ Fair Wear and Tear Guidelines โดยรถยนต์จะต้องได้รับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ ได้รับการซ่อมแซมผ่านศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า ตลอดระยะเวลาการใช้งาน และไม่อยู่นอกเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในขอเขตสภาพรถในการรับประกัน
  • 5.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะ
  • 5.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.toyotasure.com


Screenshot_5

การขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์

รับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) หรือนับจากวันส่งมอบรถยนต์ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน* หมายเหตุ: โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์

การตรวจสอบฟรีตามระยะ

สำหรับการเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 – 100,000 กิโลเมตร (ทุกๆ 10,000 กม. รวม 10 ครั้ง) หรือภายในระยะเวลา 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนที่ศูนย์บริการ มาตรฐานโตโยต้าเท่านั้นหมายเหตุ: เฉพาะค่าแรงไม่รวมค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Screenshot_6

หมายเหตุ: สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยได้


LO_ToyotaxOrigin_CoPromotion-3_Adapt sizefix2

ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม :

1. ผู้เป็นเจ้าของบ้านและคอนโด ในโครงการของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2. พนักงานประจำของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) :

1. ดาวน์ 0% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

1
ตารางดอกเบี้ยพิเศษ
2

2. ทำสัญญาเช่ารถใหม่ KINTO ONE 3-4 ปี

ทำสัญญาเช่ารถใหม่ KINTO ONE 3-4 ปี รับฟรีบัตรน้ำมัน มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท (ตามรุ่นรถ) *มีจำนวนจำกัด

มอบให้ลูกค้าในวันที่รับรถ โดยลูกค้าสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.kinto-th.com และพิมพ์โปรโมชั่นโค้ด “KINTOXORIGIN” เพื่อยืนยันตัวตน

รุ่นรถที่ร่วมรายการ มีดังนี้
1. Small Low : Yaris, ATIV, VIOS รับบัตรน้ำมันมูลค่า 6,000 บาท
2. Mid Size : Corolla Altis, Corolla Cross, C-HR, Hilux Revo รับบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท
3. Upper Size : Innova Crysta, Fortuner, Camry รับบัตรน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท


หมายเหตุ

 • จองและออกรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขสินค้าและบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมรับข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ

*ของแถม NEW TOYOTA C-HR จัดเต็ม ติดต่อ  เซลล์ คุณวารุณี 089-506-4177  ลาดพร้าว

ดูรายละเอียด ใหม่ โตโยต้า ซี-เอชอาร์ เพิ่มเติมได้ที่
ใหม่ NEW TOYOTA C-HR 2021-2022 ราคา โตโยต้า ซีเอชอาร์ ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์


รถใหม่ 2021

รถยอดนิยม

Ford Ranger ราคา 528,000.

Ford Everest ราคา 1,299,000.


Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Vios ราคาเริ่มต้น  609,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


โตโยต้า อัลติส| โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์ | นิสสัน เทียน่า | Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ข่าวรถใหม่ 2021

Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW 096-998-2498 K.ดวงใจ (ตูน) BMW Europa Motor พระราม 2/ Id Line : @bmweuropamotor
Ford 086-7548473 K.ข้าวตู *พระราม 2
Honda 085-082-2662 K.บอล *HONDA สาธุประดิษฐ์ Line ID : ballz12345
Hyundai 097-249-3639 K.พล Line ID : nine_pon
ISUZU 087-332-1320 K.อาม เพชรเกษม Line ID : armisuzu108
Mazda 092-8687997 K.แบงค์ สาขาสุขุมวิท 65 ID Line : bankmazda
Mercedes-Benz 082-5445292 K.หนุ่ย Benz Metro Autohaus พระราม 2 ID Line : 0825445292
MG 098-6656996 K.บี สาขาเพชรเกษม 65 บางแค Line : beblaire
MINI 065-6479399 K.เปิ้ล สาขาพระราม 4 และ เอกมัย Millennium Auto / / Id Line : noople_mini
Mitsubishi 080-2423-959 K.มะเหมี่ยว พระราม 2 / Id Line : mameaw767
Nissan 086-0364350​ K.เอ๋ มหาชัยเมืองใหม่ ID LINE : ae-nissan
Suzuki 089-508-9575 K.ข้าวเม่า *จอมทอง / Id Line : @dfg4137a
Volvo 064-5695144 K.ออย *พระราม 2 / Id Line : Lilduck55
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** *** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.