ISUZU สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการสู่มาตรฐานระดับสากล

โพสโดย : admin / วันที่ : 26 มกราคม 2013

ISUZU สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการสู่มาตรฐานระดับสากลให้กับพนักงานอีซูซุทั่วประเทศ

ตรีเพชรอีซูซุสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดแข่งขัน ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานอีซูซุทั่วประเทศ ได้แสดงความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างมีคุณภาพ สูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

การแข่งขันทักษะด้าน การขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 นั้น เป็นครั้งแรกที่รวมการแข่งขันทั้งในด้านการขายและบริการหลังการขายเข้าไว้ ด้วยกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศในการส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมแข่งขันมากกว่า 1,200 คน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล รวมถึงส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดมากถึง 42 ผลงาน หลังจากผ่านการคัดเลือกด้วยความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในรอบคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนที่ผ่านมา สู่รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 132 คน ซึ่งประกอบด้วยประเภทการแข่งขันต่างๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาการขายอีซูซุประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ ที่ปรึกษางานบริการอีซูซุ พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ พนักงานช่างอีซูซุประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงการแข่งขันทักษะพนักงานอะไหล่อีซูซุ ซึ่งทุกส่วนของการแข่งขันล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขายและการบริการโดยรอบ ชิงชนะเลิศนี้ มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมผู้บริหารกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย และผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

มร.ฮิ โรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “การดำเนินงานทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขายนั้นมีบทบาทสำคัญอย่าง ยิ่งในธุรกิจ ยานยนต์ กลุ่มอีซูซุจึงจัดหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของทั้ง กลุ่มขาย และกลุ่มธุรกิจหลังการขาย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับในปีนี้นับเป็นมิติใหม่และเป็นครั้งแรกของกลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลัง การขายที่ผนึกกำลังร่วมกันจัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย” อย่างยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาบุคลากรอีซูซุสู่ความเป็นหนึ่ง เพราะอีซูซุเล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกกระบวนการการจำหน่าย ตั้งแต่ขาย จนถึงการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะการบริการหลังการขายนั้นมีส่วนในการรักษาลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่าง มาก ด้วยเหตุนี้ทักษะการบริการที่โดดเด่นและเป็นที่ประทับใจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรด้านการบริการและช่างในการสร้าง ความพอใจให้แก่ลูกค้า”

ในการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการ หลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 รอบชิงชนะเลิศนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละ ด้าน และขับเคี่ยวกันถึง 2 วันเต็ม เช่น การแข่งขันที่ปรึกษาการขายอีซูซุ, พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์, ที่ปรึกษางานบริการอีซูซุ, ครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ, พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ และทักษะงานอะไหล่อีซูซุ ฯลฯ โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินใน ครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 มีดังนี้

ด้านการขาย
– ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณชีวพร แถลงนิตย์ จาก บริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด
– ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลาง และใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณปิยเนตร คงศรีรอด จาก บริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด
ด้านบริการหลังการขาย
– ประเภททีม ชนะเลิศได้แก่ คุณวีรพงศ์ พรมหล่อ (พนักงานช่าง) คุณวัฒนา พิมพา (ที่ปรึกษางานบริการ) และ คุณสมศักดิ์ คำบุญ (ครูฝึกช่างยนต์) จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) สาขามุกดาหาร
– ประเภทบุคคล ด้านทักษะงานอะไหล่อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณจักรี วงศ์มุกดา จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) สาขามุกดาหาร
– ประเภทบุคคล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณยุทธนา ท่าผา จาก บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด สำนักงานใหญ่ กับผลงาน เครื่องมือตัวปรับความสูงนิ้วคลัตช์ แบบอิเล็กทรอนิกส์
– ประเภทบุคคล การแข่งขันพนักงานช่างชั้นต้นอีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณนิพนธ์ ภักดีวงษ์ จากบริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาเกาะแก้ว
– ประเภทบุคคล การแข่งขันพนักงานช่างอีซูซุประเภทรถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณทนงศักดิ์ ชาดุ จาก บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด สำนักงานใหญ่
– ประเภทบุคคล การแข่งขันที่ปรึกษางานบริการ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณธวัชชัย บุญแสนชัย จาก บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
– ประเภทบุคคล การแข่งขันครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณอนุรักษ์ แสงดาว จาก บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด สาขาบางใหญ่
– ประเภทบุคคล การแข่งขันพนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณมนต์ชัย ดาวษาวะ จาก บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดการแข่งขันทักษะบริการและอะไหล่อีซูซุ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 มาเป็นประจำทุกปี ต่อมาได้เพิ่มการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และการ แข่งขันทักษะด้านงานอะไหล่ จนมาในปัจจุบัน ได้ปรับการแข่งขันเป็นทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการดูแลรักษารถของเจ้าหน้าที่ด้านการขาย และการบริการ ตลอดจนทีมช่างของศูนย์บริการอีซูซุอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้รถอีซูซุ

ถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ ช่วยกด LIKE ให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ ^__^


สนใจลงโฆษณากับทาง 9CARTHAI ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวัน  086-1290293 
LINE ID : 123456786205
Email : wanchalearm.t@gmail.com
ทางเราเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่ใช่เจ้าของดีลเลอร์นะครับ

รถใหม่ 2024


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ISUZU สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการสู่มาตรฐานระดับสากล "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรถใหม่

บทความแนะนำ

หมวดหมู่

 

Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW K.อุ๊ย
083-2222-456 / LINE : @auicarthai
BYD ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Ford K.พลิกล็อค 081-4307717ID Line : @logford
Honda K.บอล
085-082-2662 / LINE : ballz12345
Haval K.ฝน 062-695-9245ID Line : lawan.s
Hyundai K.จ๊ะจ๋า
098-4084660  / LINE : jaja9777
ISUZU K.อาม เพชรเกษม
087-332-1320 / LINE : armisuzu108
Mazda ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mercedes-Benz K.ลูกน้ำ
091-7866446  / LINE : puimg
MG คุณฮอน
098-198-2528 / LINE : pulleystation
MINI ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mitsubishi ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
NETA K.จูน พระราม 2
082-625-3991  / LINE : 0826253991
Nissan เซลล์ น้องอ้อ
082-997-4556 / LINE : @nissansale
Suzuki ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Toyota คุณแอ้
081-4976966 / LINE : @airetoyota
Volvo เซลส์ คุณมิ้ม
092-2965459 / LINE : mimmieka
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

ความเห็นล่าสุด