ISUZU สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการสู่มาตรฐานระดับสากล

โพสโดย : admin / วันที่ : 26 มกราคม 2013

ISUZU สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการสู่มาตรฐานระดับสากลให้กับพนักงานอีซูซุทั่วประเทศ

ตรีเพชรอีซูซุสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดแข่งขัน ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานอีซูซุทั่วประเทศ ได้แสดงความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างมีคุณภาพ สูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

การแข่งขันทักษะด้าน การขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 นั้น เป็นครั้งแรกที่รวมการแข่งขันทั้งในด้านการขายและบริการหลังการขายเข้าไว้ ด้วยกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศในการส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมแข่งขันมากกว่า 1,200 คน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล รวมถึงส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดมากถึง 42 ผลงาน หลังจากผ่านการคัดเลือกด้วยความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในรอบคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนที่ผ่านมา สู่รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 132 คน ซึ่งประกอบด้วยประเภทการแข่งขันต่างๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาการขายอีซูซุประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ ที่ปรึกษางานบริการอีซูซุ พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ พนักงานช่างอีซูซุประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงการแข่งขันทักษะพนักงานอะไหล่อีซูซุ ซึ่งทุกส่วนของการแข่งขันล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขายและการบริการโดยรอบ ชิงชนะเลิศนี้ มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมผู้บริหารกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย และผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

มร.ฮิ โรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “การดำเนินงานทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขายนั้นมีบทบาทสำคัญอย่าง ยิ่งในธุรกิจ ยานยนต์ กลุ่มอีซูซุจึงจัดหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของทั้ง กลุ่มขาย และกลุ่มธุรกิจหลังการขาย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับในปีนี้นับเป็นมิติใหม่และเป็นครั้งแรกของกลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลัง การขายที่ผนึกกำลังร่วมกันจัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย” อย่างยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาบุคลากรอีซูซุสู่ความเป็นหนึ่ง เพราะอีซูซุเล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกกระบวนการการจำหน่าย ตั้งแต่ขาย จนถึงการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะการบริการหลังการขายนั้นมีส่วนในการรักษาลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่าง มาก ด้วยเหตุนี้ทักษะการบริการที่โดดเด่นและเป็นที่ประทับใจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรด้านการบริการและช่างในการสร้าง ความพอใจให้แก่ลูกค้า”

ในการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการ หลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 รอบชิงชนะเลิศนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละ ด้าน และขับเคี่ยวกันถึง 2 วันเต็ม เช่น การแข่งขันที่ปรึกษาการขายอีซูซุ, พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์, ที่ปรึกษางานบริการอีซูซุ, ครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ, พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ และทักษะงานอะไหล่อีซูซุ ฯลฯ โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินใน ครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2555 มีดังนี้

ด้านการขาย
– ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณชีวพร แถลงนิตย์ จาก บริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด
– ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลาง และใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณปิยเนตร คงศรีรอด จาก บริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด
ด้านบริการหลังการขาย
– ประเภททีม ชนะเลิศได้แก่ คุณวีรพงศ์ พรมหล่อ (พนักงานช่าง) คุณวัฒนา พิมพา (ที่ปรึกษางานบริการ) และ คุณสมศักดิ์ คำบุญ (ครูฝึกช่างยนต์) จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) สาขามุกดาหาร
– ประเภทบุคคล ด้านทักษะงานอะไหล่อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณจักรี วงศ์มุกดา จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) สาขามุกดาหาร
– ประเภทบุคคล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณยุทธนา ท่าผา จาก บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด สำนักงานใหญ่ กับผลงาน เครื่องมือตัวปรับความสูงนิ้วคลัตช์ แบบอิเล็กทรอนิกส์
– ประเภทบุคคล การแข่งขันพนักงานช่างชั้นต้นอีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณนิพนธ์ ภักดีวงษ์ จากบริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาเกาะแก้ว
– ประเภทบุคคล การแข่งขันพนักงานช่างอีซูซุประเภทรถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณทนงศักดิ์ ชาดุ จาก บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด สำนักงานใหญ่
– ประเภทบุคคล การแข่งขันที่ปรึกษางานบริการ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณธวัชชัย บุญแสนชัย จาก บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
– ประเภทบุคคล การแข่งขันครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณอนุรักษ์ แสงดาว จาก บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด สาขาบางใหญ่
– ประเภทบุคคล การแข่งขันพนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณมนต์ชัย ดาวษาวะ จาก บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดการแข่งขันทักษะบริการและอะไหล่อีซูซุ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 มาเป็นประจำทุกปี ต่อมาได้เพิ่มการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และการ แข่งขันทักษะด้านงานอะไหล่ จนมาในปัจจุบัน ได้ปรับการแข่งขันเป็นทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการดูแลรักษารถของเจ้าหน้าที่ด้านการขาย และการบริการ ตลอดจนทีมช่างของศูนย์บริการอีซูซุอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้รถอีซูซุ

ถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ ช่วยกด LIKE ให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ ^__^

รถใหม่ 2023


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


โตโยต้า อัลติส | โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ราคารถใหม่BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ISUZU สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการสู่มาตรฐานระดับสากล "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรถใหม่

บทความแนะนำ

หมวดหมู่

Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW K.อุ๊ย
083-2222-456 / LINE : @auicarthai
Ford K.ต้น
092-589-1447 / LINE : tonindy_mick
GWM K.ด๊อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Honda K.บอล
085-082-2662 / LINE : ballz12345
Haval K.ด๊อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Hyundai K.จ๊ะจ๋า
098-4084660  / LINE : jaja9777
ISUZU K.อาม เพชรเกษม
087-332-1320 / LINE : armisuzu108
Mazda K.แบงค์ สาขาสุขุมวิท 65
092-8687997  / LINE : bankmazda
Mercedes-Benz K.ลูกน้ำ
091-7866446  / LINE : puimg
MG K.อุ๊ กทม. และปริมณฑล.
089-110-3715 / LINE : Pigkyau
MINI ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mitsubishi K.มะเหมี่ยว พระราม 2
080-2423-959 / LINE : mameaw767
Nissan เซลล์ น้องอ้อ
082-997-4556 / LINE : @nissansale
Ora K.ด็อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Suzuki ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Volvo เซลส์ คุณมิ้ม
092-2965459 / LINE : mimmieka
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

ความเห็นล่าสุด