กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ปี 2557-2558 รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท

โพสโดย : admin / วันที่ : 29 ตุลาคม 2014

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ปี 2557-2558 รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท


กรุงเทพฯ – 29 ตุลาคม 2557 —  กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี 2557-2558”  เพื่อสานต่อภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  โดยการนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้ส่งมอบสิ่งของและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ ได้แก่ เสื้อผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมจำนวน 110,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย รวมจำนวน 16,000 ชุด
เรือท้องแบนและเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า รวมจำนวน 56 ลำ  เครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และสิ่งของอื่น ๆ อีกมากมาย  รวมมูลค่ากว่า 42,600,000 บาท พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 13 จังหวัด ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน -16 พฤศจิกายน 2557

ในโอกาสที่ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปี ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนฮอนด้ามาโดยตลอด พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าชาวไทย ตอบแทนความเชื่อมั่นจากสังคมไทย ด้วยการสานต่อพันธสัญญาที่จะร่วมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยตลอดไป

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “การดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนเป็นภารกิจที่ไม่อาจทำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงลำพัง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสนับสนุน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มเปิดกองทุนฯ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและผู้ประสบภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้  กองทุนฯ จึงได้สานต่อโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว” ประจำปี 2557 – 2558 เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวใน 13 จังหวัด ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองทุนฯ ได้จัดเตรียมส่งมอบถุงยังชีพ เรือท้องแบนและเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า เครื่องสูบน้ำฮอนด้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ  แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาต่าง ๆ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที”

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “อุทกภัย และภัยหนาว นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประชาชนคนไทย ต้องประสบอยู่เป็นประจำ โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก การที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี”

ในนามกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย  ซึ่งได้รับโอกาสอันดีนี้ จากกองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย ตลอดจนผู้บริหารกองทุนฯ และคณะ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจ และมอบความสุขให้กับราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ”

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

– ถุงยังชีพ                                                          จำนวน           16,000         ชุด

– เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์                              จำนวน           20                ลำ

– เรือยางพร้อมเครื่องยนต์                                     จำนวน           36                ลำ

– เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า                                   จำนวน           24                เครื่อง

– เครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์                        จำนวน           47                เครื่อง

– เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                        จำนวน           36                เครื่อง

– เต็นท์สนาม (พักได้ 2 คน)                                   จำนวน           360              หลัง

– หมอนผ้าห่ม                                                    จำนวน           720              ใบ

– เสื้อยืด                                                            จำนวน           16,000         ตัว

– น้ำดื่ม                                                             จำนวน           32,196         ขวด

– เสื้อชูชีพ                                                          จำนวน           180              ตัว

2. เครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

– เสื้อผ้าห่มกันหนาว                                            จำนวน           90,000         ตัว

– เสื้อกันหนาวเด็ก                                               จำนวน           20,000         ตัว

– ถุงเท้าเด็ก                                                       จำนวน           40,000           คู่

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2555 เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินไว้ใช้ช่วยเหลือชาวไทยยามประสบภัยพิบัติ ควบคู่กับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการให้ความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติแก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะร่วมสมทบเงินมูลค่า 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งหน่วย เพื่อสมทบรายได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์เข้ากองทุนอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน กองทุนฯ มียอดเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 762 ล้านบาท และได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่าของการช่วยเหลือสังคมผ่านกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยไปแล้วมากกว่า 100 ล้านบาท

 


สนใจลงโฆษณากับทาง 9CARTHAI ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวัน  086-1290293 
LINE ID : 123456786205
Email : wanchalearm.t@gmail.com
ทางเราเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่ใช่เจ้าของดีลเลอร์นะครับ

รถใหม่ 2024


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ปี 2557-2558 รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557

กรุงเทพฯ – 6 พฤศจิกายน 2556 – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” มอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100,000 ตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 27,000,000 บาท พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาว รวม 12 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายนนี้

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เปิด เผยว่า “ภัยหนาวนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พี่น้องในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบอยู่เสมอ โดยในแต่ละปีมีผู้เดือดร้อน ส่งผลต่อสุขภาพ หรืออาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือ กับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557″ เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวใน 12 จังหวัด และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขาต่างๆ อันเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยภายใต้กลุ่มบริษัท ฮอนด้าในประเทศไทย ในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้อย่างทันท่วงที”

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าว ว่า “กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว โดยบูรณาการวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พร้อมประสานจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว ฐานข้อมูลการแจกจ่าย รวมถึงประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเครื่องนุ่ง ห่มกันหนาวแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาวะความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นแจกจ่ายแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ เด็กยากไร้การอุปการะ ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยโครงการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปี 2556-2557 นี้ กระทรวงฯ ได้วางแผนจัดสรรรวม 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และอุบลราชธานี”

ปัจจุบัน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมียอดเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 576 ล้านบาท จากการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าในประเทศไทย ได้แก่ 1,000 บาทจากการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งเครื่อง และกองทุนฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อ เนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ ได้แก่

1.   การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรงแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เป็นจำนวนเงิน 14,425,000 บาท
2.   การส่งมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว ปี 2555-2556 จำนวน 28,000,000 บาท
3.   การส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประสบอุทกภัยปี 2556 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ จำนวน 12,000,000 บาท
4.   การส่งมอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 30 ลำ และรถยนต์อำนวยการสื่อสารฮอนด้า ซีอาร์-วีให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมมูลค่า 6,150,000 บาท
5.   การส่งมอบรถพยาบาลดัดแปลงจากรถฮอนด้า สเตปแวกอน สปาด้า และจักรยานยนต์ดัดแปลงจากฮอนด้า ซีบีอาร์250อาร์ แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน รวมมูลค่า 42,000,000 บาท
6.   การจัดฝึกอบรมความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม และค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ แก่ชาวไทยยามเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและการให้ความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป” นายพิทักษ์กล่าวทิ้งท้าย


สนใจลงโฆษณากับทาง 9CARTHAI ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวัน  086-1290293 
LINE ID : 123456786205
Email : wanchalearm.t@gmail.com
ทางเราเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่ใช่เจ้าของดีลเลอร์นะครับ

รถใหม่ 2024


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557 "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เสริมศักยภาพหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่รับมือภัยพิบัติ

 

สิงหาคม – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดฝึกอบรมโครงการ “เสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”  พร้อมมอบไซเรนมือหมุนและถุงยังชีพให้กับหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติดินถล่ม โดยมีตัวแทนชุมชนในพื้นที่กว่า 60 คน ร่วมเรียนรู้การวางแผนการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ ดำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูความเสียหาย พร้อมฝึกภาคปฏิบัติในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมการรับมือภัยพิบัติ

บ้านขุนช่างเคี่ยน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ตั้งอยู่บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 32 กม. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านเพื่อลด ความเสี่ยงภัยของชุมชนจากภัยพิบัติดินถล่มและเพิ่มขีดความสามารถให้คนใน ชุมชนได้ระงับบรรเทาภัยได้ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทางฮอนด้าและกรมปภ.ได้ร่วมกันจัดอบรมเพื่อให้ชาวบ้านได้ฝึกการวางแผนรับ มือภัยพิบัติ ตามหลักการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการจัดการความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลภัยของชุมชน เพื่อคาดเดาสถานการณ์ว่าจะเกิดภัยและมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด อาทิ ประเภทของภัยและช่วงเวลาที่เกิดภัย จัดทำแผนที่ชุมชนที่มีรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัย กำหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพล ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ ระดับหนึ่ง

2. วิเคราะห์ข้อมูลภัยของชุมชน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเลือกป้องกันและ บรรเทาภัย และวิเคราะห์สาเหตุของภัยพิบัติพร้อมหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

3. ตกลงและยอมรับการใช้สัญญาณแจ้งเตือนภัยเพื่ออพยพร่วมกัน เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้กันได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อจะได้ มีเวลาเพียงพอที่จะอพยพหนีภัยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

4. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อาทิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย ฝ่ายอพยพ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเสบียง ฝ่ายปฐมพยาบาล และฝ่ายประสานงาน

5. จัดทำและฝึกซ้อมแผน พร้อมมอบหมายภารกิจ เพื่อการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เรียบร้อย ไม่วุ่นวาย

6. ประเมินผล และแสดงความคิดเห็นว่ายังมีสิ่งใดบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข


สนใจลงโฆษณากับทาง 9CARTHAI ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวัน  086-1290293 
LINE ID : 123456786205
Email : wanchalearm.t@gmail.com
ทางเราเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่ใช่เจ้าของดีลเลอร์นะครับ

รถใหม่ 2024


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมศักยภาพหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่รับมือภัยพิบัติ "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการแก้มลิงโคกสำโรง จ.ลพบุรี

กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ถวายรายงานการดำเนินงานของกองทุนฯ และการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมูลค่า 14,425,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง จ.ลพบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเฝ้ารับเสด็จฯ


สนใจลงโฆษณากับทาง 9CARTHAI ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวัน  086-1290293 
LINE ID : 123456786205
Email : wanchalearm.t@gmail.com
ทางเราเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่ใช่เจ้าของดีลเลอร์นะครับ

รถใหม่ 2024


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงราย

กรุงเทพฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยขับเคลื่อนภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติ ล่าสุดได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดเชียงราย ในการดำเนินกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้กับเยาวชนและประชาชนที่กำลังประสบภัย หนาวในจังหวัดเชียงราย โดยได้มอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ รวมกว่า 3,200 ตัว เป็นมูลค่า 650,000 บาท

เกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

กลุ่ม บริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเดินสายการผลิตอีกครั้งที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้ กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน  100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง


สนใจลงโฆษณากับทาง 9CARTHAI ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวัน  086-1290293 
LINE ID : 123456786205
Email : wanchalearm.t@gmail.com
ทางเราเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่ใช่เจ้าของดีลเลอร์นะครับ

รถใหม่ 2024


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรถใหม่

บทความแนะนำ

หมวดหมู่

 

Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW K.อุ๊ย
083-2222-456 / LINE : @auicarthai
BYD ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Ford K.พลิกล็อค 081-4307717ID Line : @logford
GWM ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Honda K.บอล
085-082-2662 / LINE : ballz12345
Haval ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Hyundai K.จ๊ะจ๋า
098-4084660  / LINE : jaja9777
ISUZU K.อาม เพชรเกษม
087-332-1320 / LINE : armisuzu108
Mazda ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mercedes-Benz K.ลูกน้ำ
091-7866446  / LINE : puimg
MG คุณฮอน
098-198-2528 / LINE : pulleystation
MINI ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mitsubishi ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
NETA ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Nissan ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Ora ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Suzuki ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Toyota คุณแอ้
081-4976966 / LINE : @airetoyota
Volvo เซลส์ คุณมิ้ม
092-2965459 / LINE : mimmieka
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

ความเห็นล่าสุด