กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ปี 2557-2558 รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท

โพสโดย : admin / วันที่ : 29 ตุลาคม 2014

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ปี 2557-2558 รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท


กรุงเทพฯ – 29 ตุลาคม 2557 —  กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี 2557-2558”  เพื่อสานต่อภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  โดยการนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้ส่งมอบสิ่งของและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ ได้แก่ เสื้อผ้าห่มกันหนาวสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมจำนวน 110,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย รวมจำนวน 16,000 ชุด
เรือท้องแบนและเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า รวมจำนวน 56 ลำ  เครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และสิ่งของอื่น ๆ อีกมากมาย  รวมมูลค่ากว่า 42,600,000 บาท พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 13 จังหวัด ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน -16 พฤศจิกายน 2557

ในโอกาสที่ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปี ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนฮอนด้ามาโดยตลอด พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าชาวไทย ตอบแทนความเชื่อมั่นจากสังคมไทย ด้วยการสานต่อพันธสัญญาที่จะร่วมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยตลอดไป

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “การดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนเป็นภารกิจที่ไม่อาจทำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงลำพัง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสนับสนุน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มเปิดกองทุนฯ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและผู้ประสบภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้  กองทุนฯ จึงได้สานต่อโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว” ประจำปี 2557 – 2558 เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวใน 13 จังหวัด ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองทุนฯ ได้จัดเตรียมส่งมอบถุงยังชีพ เรือท้องแบนและเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า เครื่องสูบน้ำฮอนด้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ  แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาต่าง ๆ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที”

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “อุทกภัย และภัยหนาว นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประชาชนคนไทย ต้องประสบอยู่เป็นประจำ โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก การที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี”

ในนามกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย  ซึ่งได้รับโอกาสอันดีนี้ จากกองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย ตลอดจนผู้บริหารกองทุนฯ และคณะ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจ และมอบความสุขให้กับราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ”

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

– ถุงยังชีพ                                                          จำนวน           16,000         ชุด

– เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์                              จำนวน           20                ลำ

– เรือยางพร้อมเครื่องยนต์                                     จำนวน           36                ลำ

– เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า                                   จำนวน           24                เครื่อง

– เครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์                        จำนวน           47                เครื่อง

– เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                        จำนวน           36                เครื่อง

– เต็นท์สนาม (พักได้ 2 คน)                                   จำนวน           360              หลัง

– หมอนผ้าห่ม                                                    จำนวน           720              ใบ

– เสื้อยืด                                                            จำนวน           16,000         ตัว

– น้ำดื่ม                                                             จำนวน           32,196         ขวด

– เสื้อชูชีพ                                                          จำนวน           180              ตัว

2. เครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

– เสื้อผ้าห่มกันหนาว                                            จำนวน           90,000         ตัว

– เสื้อกันหนาวเด็ก                                               จำนวน           20,000         ตัว

– ถุงเท้าเด็ก                                                       จำนวน           40,000           คู่

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2555 เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินไว้ใช้ช่วยเหลือชาวไทยยามประสบภัยพิบัติ ควบคู่กับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการให้ความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติแก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะร่วมสมทบเงินมูลค่า 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งหน่วย เพื่อสมทบรายได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์เข้ากองทุนอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน กองทุนฯ มียอดเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 762 ล้านบาท และได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่าของการช่วยเหลือสังคมผ่านกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยไปแล้วมากกว่า 100 ล้านบาท

 

รถใหม่ 2023


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


โตโยต้า อัลติส | โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยหนาว ปี 2557-2558 รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557

กรุงเทพฯ – 6 พฤศจิกายน 2556 – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” มอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100,000 ตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 27,000,000 บาท พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาว รวม 12 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายนนี้

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เปิด เผยว่า “ภัยหนาวนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พี่น้องในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบอยู่เสมอ โดยในแต่ละปีมีผู้เดือดร้อน ส่งผลต่อสุขภาพ หรืออาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือ กับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557″ เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวใน 12 จังหวัด และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขาต่างๆ อันเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยภายใต้กลุ่มบริษัท ฮอนด้าในประเทศไทย ในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้อย่างทันท่วงที”

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าว ว่า “กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว โดยบูรณาการวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พร้อมประสานจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว ฐานข้อมูลการแจกจ่าย รวมถึงประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเครื่องนุ่ง ห่มกันหนาวแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาวะความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นแจกจ่ายแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ เด็กยากไร้การอุปการะ ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยโครงการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปี 2556-2557 นี้ กระทรวงฯ ได้วางแผนจัดสรรรวม 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และอุบลราชธานี”

ปัจจุบัน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมียอดเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 576 ล้านบาท จากการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าในประเทศไทย ได้แก่ 1,000 บาทจากการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งเครื่อง และกองทุนฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อ เนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ ได้แก่

1.   การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรงแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เป็นจำนวนเงิน 14,425,000 บาท
2.   การส่งมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว ปี 2555-2556 จำนวน 28,000,000 บาท
3.   การส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประสบอุทกภัยปี 2556 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ จำนวน 12,000,000 บาท
4.   การส่งมอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 30 ลำ และรถยนต์อำนวยการสื่อสารฮอนด้า ซีอาร์-วีให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมมูลค่า 6,150,000 บาท
5.   การส่งมอบรถพยาบาลดัดแปลงจากรถฮอนด้า สเตปแวกอน สปาด้า และจักรยานยนต์ดัดแปลงจากฮอนด้า ซีบีอาร์250อาร์ แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน รวมมูลค่า 42,000,000 บาท
6.   การจัดฝึกอบรมความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม และค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ แก่ชาวไทยยามเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและการให้ความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป” นายพิทักษ์กล่าวทิ้งท้าย

รถใหม่ 2023


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


โตโยต้า อัลติส | โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557 "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เสริมศักยภาพหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่รับมือภัยพิบัติ

 

สิงหาคม – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดฝึกอบรมโครงการ “เสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”  พร้อมมอบไซเรนมือหมุนและถุงยังชีพให้กับหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติดินถล่ม โดยมีตัวแทนชุมชนในพื้นที่กว่า 60 คน ร่วมเรียนรู้การวางแผนการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ ดำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูความเสียหาย พร้อมฝึกภาคปฏิบัติในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมการรับมือภัยพิบัติ

บ้านขุนช่างเคี่ยน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ตั้งอยู่บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 32 กม. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านเพื่อลด ความเสี่ยงภัยของชุมชนจากภัยพิบัติดินถล่มและเพิ่มขีดความสามารถให้คนใน ชุมชนได้ระงับบรรเทาภัยได้ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทางฮอนด้าและกรมปภ.ได้ร่วมกันจัดอบรมเพื่อให้ชาวบ้านได้ฝึกการวางแผนรับ มือภัยพิบัติ ตามหลักการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการจัดการความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลภัยของชุมชน เพื่อคาดเดาสถานการณ์ว่าจะเกิดภัยและมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด อาทิ ประเภทของภัยและช่วงเวลาที่เกิดภัย จัดทำแผนที่ชุมชนที่มีรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัย กำหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพล ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ ระดับหนึ่ง

2. วิเคราะห์ข้อมูลภัยของชุมชน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเลือกป้องกันและ บรรเทาภัย และวิเคราะห์สาเหตุของภัยพิบัติพร้อมหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

3. ตกลงและยอมรับการใช้สัญญาณแจ้งเตือนภัยเพื่ออพยพร่วมกัน เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้กันได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อจะได้ มีเวลาเพียงพอที่จะอพยพหนีภัยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

4. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อาทิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย ฝ่ายอพยพ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเสบียง ฝ่ายปฐมพยาบาล และฝ่ายประสานงาน

5. จัดทำและฝึกซ้อมแผน พร้อมมอบหมายภารกิจ เพื่อการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เรียบร้อย ไม่วุ่นวาย

6. ประเมินผล และแสดงความคิดเห็นว่ายังมีสิ่งใดบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

รถใหม่ 2023


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


โตโยต้า อัลติส | โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมศักยภาพหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่รับมือภัยพิบัติ "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการแก้มลิงโคกสำโรง จ.ลพบุรี

กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ถวายรายงานการดำเนินงานของกองทุนฯ และการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมูลค่า 14,425,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง จ.ลพบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเฝ้ารับเสด็จฯ

รถใหม่ 2023


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


โตโยต้า อัลติส | โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงราย

กรุงเทพฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยขับเคลื่อนภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติ ล่าสุดได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดเชียงราย ในการดำเนินกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้กับเยาวชนและประชาชนที่กำลังประสบภัย หนาวในจังหวัดเชียงราย โดยได้มอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ รวมกว่า 3,200 ตัว เป็นมูลค่า 650,000 บาท

เกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

กลุ่ม บริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเดินสายการผลิตอีกครั้งที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้ กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน  100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง

รถใหม่ 2023


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.


โตโยต้า อัลติส | โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civicมาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรถใหม่

บทความแนะนำ

หมวดหมู่

 

Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW K.อุ๊ย
083-2222-456 / LINE : @auicarthai
BYD K.เนี๊ยบ
Ford K.ต้น
092-589-1447 / LINE : tonindy_mick
GWM K.ด๊อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Honda K.บอล
085-082-2662 / LINE : ballz12345
Haval K.ด๊อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Hyundai K.จ๊ะจ๋า
098-4084660  / LINE : jaja9777
ISUZU K.อาม เพชรเกษม
087-332-1320 / LINE : armisuzu108
Mazda K.แบงค์ สาขาสุขุมวิท 65
092-8687997  / LINE : bankmazda
Mercedes-Benz K.ลูกน้ำ
091-7866446  / LINE : puimg
MG K.อุ๊ กทม. และปริมณฑล.
089-110-3715 / LINE : Pigkyau
MINI ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mitsubishi K.มะเหมี่ยว พระราม 2
080-2423-959 / LINE : mameaw767
Nissan เซลล์ น้องอ้อ
082-997-4556 / LINE : @nissansale
Ora K.ด็อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Suzuki ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Toyota คุณแอ้
081-4976966 / LINE : @airetoyota
Volvo เซลส์ คุณมิ้ม
092-2965459 / LINE : mimmieka
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

ความเห็นล่าสุด