เชฟโรเลต Archive

 • GM ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรในประเทศไทย ส่วนหนึ่งของแผนการพลิกโฉมธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกของจีเอ็มเพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาวและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์ทั่วทั้งภูมิภาค มีทั้งการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในประเทศไทยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบและขีดความสามารถทางการแข่งขัน เสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์เชฟโรเลตด้วยการให้ความสำคัญกับรถกระบะและรถเอสยูวีที่ได้รับความนิยมสูง กรุงเทพฯ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศแผนกลยุทธ์การพลิกโฉมธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ และศูนย์การผลิตฯในจังหวัดระยอง กลยุทธ์ดังกล่าวจะขับเคลื่อนให้แบรนด์เชฟโรเลตเดินหน้าสู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืนในระยะยาวและเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปรับโครงสร้างที่จีเอ็มเตรียม ดำเนินการทั่วทั้งภูมิภาค “จีเอ็มทั่วโลกมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากขึ้นและ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม” ทิม ซิมเมอร์แมน ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “เราต้องเร่งดำเนินการพลิกโฉมธุรกิจของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งความต้องการของตลาดในประเทศอยู่ในภาวะซบเซา ด้วยการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและยกระดับขีด...

  GM ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรในประเทศไทย ส่วนหนึ่งของแผนการพลิกโฉมธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  GM ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรในประเทศไทย ส่วนหนึ่งของแผนการพลิกโฉมธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกของจีเอ็มเพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาวและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์ทั่วทั้งภูมิภาค มีทั้งการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในประเทศไทยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบและขีดความสามารถทางการแข่งขัน เสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์เชฟโรเลตด้วยการให้ความสำคัญกับรถกระบะและรถเอสยูวีที่ได้รับความนิยมสูง กรุงเทพฯ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศแผนกลยุทธ์การพลิกโฉมธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ และศูนย์การผลิตฯในจังหวัดระยอง กลยุทธ์ดังกล่าวจะขับเคลื่อนให้แบรนด์เชฟโรเลตเดินหน้าสู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืนในระยะยาวและเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปรับโครงสร้างที่จีเอ็มเตรียม ดำเนินการทั่วทั้งภูมิภาค “จีเอ็มทั่วโลกมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากขึ้นและ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม” ทิม ซิมเมอร์แมน ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “เราต้องเร่งดำเนินการพลิกโฉมธุรกิจของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งความต้องการของตลาดในประเทศอยู่ในภาวะซบเซา ด้วยการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและยกระดับขีด...

  Continue Reading...

 • CHEVROLET รับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนา VOLT เจนเนอเรชั่นใหม่ ดีทรอยท์ สหรัฐอเมริกา – แซม มิลเลอร์-คริสเตนเซน หนึ่งในลูกค้าเชฟโรเลต โวลต์ รุ่นปี 2014 มีความประทับใจในประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างมากและเขาได้ให้ความคิดเห็นอัน เป็นประโยชน์สำหรับ การพัฒนาโวลต์ เจนเนอเรชั่นใหม่ “ผมได้กล่าวกับทีมนักพัฒนาของเชฟโรเลตไว้ว่าถ้าพวกเขาเพิ่มระยะทางขับ เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โวลต์ซึ่งเป็นหนึ่งในรถที่ผมชื่นชอบนั้นจะน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม” มิลเลอร์-คริสเตียนเซนกล่าว “และผมก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาขยายระยะทางขับเคลื่อนให้ไกล ขึ้นจริงๆ” ความเห็นของมิลเลอร์-คริสเตียนเซนเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็น ว่าโวลต์ รุ่นปี 2016 ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมจากการรับฟังเสียงของลูกค้าที่ใช้งานจริง ความคิดเห็นของลูกค้ามีความสำคัญ...

  CHEVROLET รับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนา VOLT เจนเนอเรชั่นใหม่

  CHEVROLET รับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนา VOLT เจนเนอเรชั่นใหม่ ดีทรอยท์ สหรัฐอเมริกา – แซม มิลเลอร์-คริสเตนเซน หนึ่งในลูกค้าเชฟโรเลต โวลต์ รุ่นปี 2014 มีความประทับใจในประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างมากและเขาได้ให้ความคิดเห็นอัน เป็นประโยชน์สำหรับ การพัฒนาโวลต์ เจนเนอเรชั่นใหม่ “ผมได้กล่าวกับทีมนักพัฒนาของเชฟโรเลตไว้ว่าถ้าพวกเขาเพิ่มระยะทางขับ เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โวลต์ซึ่งเป็นหนึ่งในรถที่ผมชื่นชอบนั้นจะน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม” มิลเลอร์-คริสเตียนเซนกล่าว “และผมก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาขยายระยะทางขับเคลื่อนให้ไกล ขึ้นจริงๆ” ความเห็นของมิลเลอร์-คริสเตียนเซนเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็น ว่าโวลต์ รุ่นปี 2016 ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมจากการรับฟังเสียงของลูกค้าที่ใช้งานจริง ความคิดเห็นของลูกค้ามีความสำคัญ...

  Continue Reading...

 • Chevrolet เปิดตัวโฉมกระบะ “Colorado GearOn Edition” ในงาน Chicago Auto Show รถกระบะพันธ์แกร่งแบบ “2015 Chevrolet Colorado” ในโฉมพิเศษแบบ GearOn Special Edition นั้นได้ถูกเปิดตัวออกมาแล้วในการเปิดตัวครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองของแบรนด์แต่งรถอย่าง GearOn accessory system รถแบบ “special edition” (รุ่นพิเศษ) คันนี้นั้นจะเปิดตัวในช่วงวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ในงานอย่าง  Chicago...

  Chevrolet เปิดตัวโฉมกระบะ “Colorado GearOn Edition” ในงาน Chicago Auto Show

  Chevrolet เปิดตัวโฉมกระบะ “Colorado GearOn Edition” ในงาน Chicago Auto Show รถกระบะพันธ์แกร่งแบบ “2015 Chevrolet Colorado” ในโฉมพิเศษแบบ GearOn Special Edition นั้นได้ถูกเปิดตัวออกมาแล้วในการเปิดตัวครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองของแบรนด์แต่งรถอย่าง GearOn accessory system รถแบบ “special edition” (รุ่นพิเศษ) คันนี้นั้นจะเปิดตัวในช่วงวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ในงานอย่าง  Chicago...

  Continue Reading...

 • CHEVROLET ชวนมารู้จักระบบขับเคลื่อนรถของคุณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ผู้ขับขี่หลายคนอาจเคยสับสนกับคำศัพท์ FWD RWD AWD 4WD ซึ่งหมายถึงระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง ขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา และขับเคลื่อนสี่ล้อ ตามลำดับ นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อยังแบ่งออกเป็นขับสี่ล้อฟูลไทม์และขับสี่ล้อ พาร์ทไทม์อีกด้วย รถแต่ละประเภทมีสมรรถนะการขับขี่บนพื้นถนนเปียกลื่นหรือดินทรายที่แตก ต่างกันขึ้นอยู่กับ การใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา หรือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ผู้ขับขี่อาจทราบว่ารถที่ขับอยู่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบใดแต่อาจยังไม่ทราบถึง วิธี ในการทำงาน เชฟโรเลตขอนำเสนอการทำงานของ “ระบบขับเคลื่อน” แต่ละประเภทดังต่อไปนี้ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า...

  CHEVROLET ชวนมารู้จักระบบขับเคลื่อนรถของคุณ

  CHEVROLET ชวนมารู้จักระบบขับเคลื่อนรถของคุณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ผู้ขับขี่หลายคนอาจเคยสับสนกับคำศัพท์ FWD RWD AWD 4WD ซึ่งหมายถึงระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง ขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา และขับเคลื่อนสี่ล้อ ตามลำดับ นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อยังแบ่งออกเป็นขับสี่ล้อฟูลไทม์และขับสี่ล้อ พาร์ทไทม์อีกด้วย รถแต่ละประเภทมีสมรรถนะการขับขี่บนพื้นถนนเปียกลื่นหรือดินทรายที่แตก ต่างกันขึ้นอยู่กับ การใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา หรือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ผู้ขับขี่อาจทราบว่ารถที่ขับอยู่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบใดแต่อาจยังไม่ทราบถึง วิธี ในการทำงาน เชฟโรเลตขอนำเสนอการทำงานของ “ระบบขับเคลื่อน” แต่ละประเภทดังต่อไปนี้ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า...

  Continue Reading...

 • โปรโมชั่น เชฟโรเลต สปิน ราคาพิเศษ 699,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง* โปรโมชั่น Chevrolet Spin - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี - ราคาพิเศษ 699,000.   (ราคาปกติ 762,000.) คุณสมบัติเด่น - ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัยป้องกันการกระแทกด้านข้าง - ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมปุ่มปรับเปลี่ยนเกียร์...

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต สปิน ราคาพิเศษ 699,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง*

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต สปิน ราคาพิเศษ 699,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง* โปรโมชั่น Chevrolet Spin - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี - ราคาพิเศษ 699,000.   (ราคาปกติ 762,000.) คุณสมบัติเด่น - ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัยป้องกันการกระแทกด้านข้าง - ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมปุ่มปรับเปลี่ยนเกียร์...

  Continue Reading...

 • โปรโมชั่น เชฟโรเลต โซนิค ผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท / เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง* คุณสมบัติเด่น - เครื่องยนต์รุ่น 1.6 ลิตรใหม่ รองรับ E85 - พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด และปุ่มปรับเปลี่ยนเกียร์ - ระบบเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสาร และความบันเทิง พร้อมจอสีทัชสกรีน 7 นิ้ว - ระบบช่วงล่างลดแรงสั่นสะเทือน โปรโมชั่น...

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต โซนิค ผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท / เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง*

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต โซนิค ผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท / เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง* คุณสมบัติเด่น - เครื่องยนต์รุ่น 1.6 ลิตรใหม่ รองรับ E85 - พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด และปุ่มปรับเปลี่ยนเกียร์ - ระบบเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสาร และความบันเทิง พร้อมจอสีทัชสกรีน 7 นิ้ว - ระบบช่วงล่างลดแรงสั่นสะเทือน โปรโมชั่น...

  Continue Reading...

 • โปรโมชั่น เชฟโรเลต ครูซ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง โปรโมชั่น Chevrolet Cruze - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี วันนี้ – 28 ก.พ. 58 *ของแถม Chevrolet Cruze จัดเต็ม ติดต่อ  เซลล์ คุณหรั่ง 088-6864291 คุณสมบัติเด่น เครื่องยนต์ดีเซล VCDi 2.0 ลิตร ระบบช่วงล่าง...

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต ครูซ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต ครูซ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง โปรโมชั่น Chevrolet Cruze - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี วันนี้ – 28 ก.พ. 58 *ของแถม Chevrolet Cruze จัดเต็ม ติดต่อ  เซลล์ คุณหรั่ง 088-6864291 คุณสมบัติเด่น เครื่องยนต์ดีเซล VCDi 2.0 ลิตร ระบบช่วงล่าง...

  Continue Reading...

 • โปรโมชั่น เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ดอกเบี้ย 0% ขับฟรี 90 วัน ฟรี ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น Chevrolet Trailblazer - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี คุณสมบัติเด่น - เครื่องยนต์ดีเซลดูราแม็กซ์ใหม่ ขุมพลัง 200 แรงม้า - ระบบเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสาร และความบันเทิง - พร้อมจอสีทัชสกรีน 7...

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ดอกเบี้ย 0% ขับฟรี 90 วัน ฟรี ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น Chevrolet Trailblazer - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี คุณสมบัติเด่น - เครื่องยนต์ดีเซลดูราแม็กซ์ใหม่ ขุมพลัง 200 แรงม้า - ระบบเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสาร และความบันเทิง - พร้อมจอสีทัชสกรีน 7...

  Continue Reading...

 • โปรโมชั่น เชฟโรเลต โคโลราโด  ผ่อนเริ่มต้น 5,999 บาท / เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง โปรโมชั่น Chevrolet Colorado *เชฟโรเลต โคโลราโด 2.5 2WD X-Cab LT Z71 รุ่นปี 14.5 ราคา 705,000 บาท ดาวน์ 35% ผ่อนนาน 84 เดือน ดอกเบี้ย...

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต โคโลราโด ผ่อนเริ่มต้น 5,999 บาท / เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต โคโลราโด  ผ่อนเริ่มต้น 5,999 บาท / เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง โปรโมชั่น Chevrolet Colorado *เชฟโรเลต โคโลราโด 2.5 2WD X-Cab LT Z71 รุ่นปี 14.5 ราคา 705,000 บาท ดาวน์ 35% ผ่อนนาน 84 เดือน ดอกเบี้ย...

  Continue Reading...

 • โปรโมชั่น เชฟโรเลต แคปติวา  ฟรีประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น Chevrolet Captiva - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี ของแถม Chevrolet Captiva จัดเต็ม ติดต่อ  เซลล์ คุณหรั่ง 088-6864291 วันนี้ – 28 ก.พ. 58 คุณสมบัติเด่น - เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร...

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต แคปติวา ฟรีประกันภัยชั้น 1

  โปรโมชั่น เชฟโรเลต แคปติวา  ฟรีประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น Chevrolet Captiva - ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี ของแถม Chevrolet Captiva จัดเต็ม ติดต่อ  เซลล์ คุณหรั่ง 088-6864291 วันนี้ – 28 ก.พ. 58 คุณสมบัติเด่น - เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร...

  Continue Reading...

Page 1 of 4412345...102030...Last »
แลกลิงค์