วิธีดูแลรักษารถยนต์ Archive

 • เพลาขับ อุปกรณ์สำคัญในการถ่ายทอดพละกำลังที่สำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะกับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าที่นอกจากจะรับหน้าที่ผลักดันให้ล้อและยางหมุนเพื่อเคลื่อนตัวแล้ว ยังต้องรองรับการหักเลี้ยวของล้อคู่หน้า  และยืดหดได้ตามการยุบตัวของล้อด้วย ยังผลให้หัวเพลาขับต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสไม่น้อย  หัวเพลาขับจึงเป็นอะไรที่ต้องการการใส่ใจและปกป้องเป็นพิเศษ   เพราะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหัวเพลานั้นไม่น้อยเลยนะครับ ก็อย่างที่ “นาย T” ได้เกริ่นไปแล้วนั้น เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องหัวเพลาด้วยการกันไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆ  เข้ากล้ำกลาย  เพราะนั่นคือการบั่นทอนอายุการใช้งานของหัวเพลาอย่างดีเลยล่ะครับ ดังนั้นถ้าหากดูแลยางหุ้มเพลาดีๆ ก็จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้หัวเพลาทนทานขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องอาศัยพฤติกรรมของคนขับร่วมด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหรือเลี้ยวอย่างรุนแรง  เหล่านี้ก็ล้วนแต่ทำให้หัวเพลาสึกหรอเร็วกว่าเดิมได้ทั้งนั้น   ว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าในการตรวจเช็คสภาพของยางหุ้มเพลานั้น ต้องทำอย่างไรกันบ้าง ? ถ้าให้ “นาย T” แนะนำ การเข้าศูนย์บริการหรืออู่ที่มีฮอยสท์จะง่ายกว่าครับ เพราะตัวฮอยสท์จะแน่นหนาและช่วยให้การตรวจเช็คนั้นรวดเร็วกว่าครับ หลังจากที่ประจำบนฮอยสท์ที่ยกจนสูงพอประมาณเรียบร้อยแล้ว   ก็ให้ชำเลืองไปที่บริเวณหลังดุมล้อหน้าได้เลยครับ เราก็จะเห็นยางหุ้มเพลาสีดำๆ […]

  ยางหุ้มเพลา..ถ้าปล่อยให้ขาด ก็เป็นเรื่อง

  เพลาขับ อุปกรณ์สำคัญในการถ่ายทอดพละกำลังที่สำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะกับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าที่นอกจากจะรับหน้าที่ผลักดันให้ล้อและยางหมุนเพื่อเคลื่อนตัวแล้ว ยังต้องรองรับการหักเลี้ยวของล้อคู่หน้า  และยืดหดได้ตามการยุบตัวของล้อด้วย ยังผลให้หัวเพลาขับต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสไม่น้อย  หัวเพลาขับจึงเป็นอะไรที่ต้องการการใส่ใจและปกป้องเป็นพิเศษ   เพราะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหัวเพลานั้นไม่น้อยเลยนะครับ ก็อย่างที่ “นาย T” ได้เกริ่นไปแล้วนั้น เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องหัวเพลาด้วยการกันไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆ  เข้ากล้ำกลาย  เพราะนั่นคือการบั่นทอนอายุการใช้งานของหัวเพลาอย่างดีเลยล่ะครับ ดังนั้นถ้าหากดูแลยางหุ้มเพลาดีๆ ก็จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้หัวเพลาทนทานขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องอาศัยพฤติกรรมของคนขับร่วมด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหรือเลี้ยวอย่างรุนแรง  เหล่านี้ก็ล้วนแต่ทำให้หัวเพลาสึกหรอเร็วกว่าเดิมได้ทั้งนั้น   ว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าในการตรวจเช็คสภาพของยางหุ้มเพลานั้น ต้องทำอย่างไรกันบ้าง ? ถ้าให้ “นาย T” แนะนำ การเข้าศูนย์บริการหรืออู่ที่มีฮอยสท์จะง่ายกว่าครับ เพราะตัวฮอยสท์จะแน่นหนาและช่วยให้การตรวจเช็คนั้นรวดเร็วกว่าครับ หลังจากที่ประจำบนฮอยสท์ที่ยกจนสูงพอประมาณเรียบร้อยแล้ว   ก็ให้ชำเลืองไปที่บริเวณหลังดุมล้อหน้าได้เลยครับ เราก็จะเห็นยางหุ้มเพลาสีดำๆ […]

  Continue Reading...

 • อุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นที่สำคัญและจะขาดเสียไม่ได้อีก อย่างหนึ่งก็คือ พัดลมหม้อน้ำ เพราะช่วยในการถ่ายเทความร้อนระหว่างรังผึ้งหม้อน้ำก ับอากาศให้สมดุลกับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น ปัจจุบันพัดลมหม้อน้ำในรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่ข ับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะการควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่าชนิดขับด้วยสายพาน แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำให้มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในรถมีน้อย รถที่ต้องการอัตราการไหลของอากาศมาก ๆ เนื่องจากอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์สูง เช่น รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจึงยังจำเป็นต้องใช้พัดลมชน ิดที่ขับด้วยสายพานโดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์อยู่ โดยปกติพัดลมหม้อน้ำจะไม่ต้องการการบำรุงรักษาใด ๆ เพราะหากชำรุดขึ้นก็เปลี่ยนใหม่ แต่อย่างไรก็ดีควรหมั่นตรวจดูสภาพและการทำงานเป็นระย ะ ๆ โดยการตรวจสภาพและการทำงานของพัดลมหม้อน้ำ ซึ่งควรทำทุกครั้งที่ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น ต่อจากนั้นตรวจดูใบของพัดลมว่าไม่แตกหักเสียหายหรือเ ปลี่ยนรูปไป ตรวจดูโครงยึดและกรอบบังลมว่าตรึงแน่นอยู่ในตำแหน่งอ ย่างถูกต้องและไม่มีร่องรอยของการเสียดสี สายไฟและปลั๊กต่อว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ขาด […]

  วิธีดูแลระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

  อุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นที่สำคัญและจะขาดเสียไม่ได้อีก อย่างหนึ่งก็คือ พัดลมหม้อน้ำ เพราะช่วยในการถ่ายเทความร้อนระหว่างรังผึ้งหม้อน้ำก ับอากาศให้สมดุลกับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น ปัจจุบันพัดลมหม้อน้ำในรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่ข ับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะการควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่าชนิดขับด้วยสายพาน แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำให้มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในรถมีน้อย รถที่ต้องการอัตราการไหลของอากาศมาก ๆ เนื่องจากอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์สูง เช่น รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจึงยังจำเป็นต้องใช้พัดลมชน ิดที่ขับด้วยสายพานโดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์อยู่ โดยปกติพัดลมหม้อน้ำจะไม่ต้องการการบำรุงรักษาใด ๆ เพราะหากชำรุดขึ้นก็เปลี่ยนใหม่ แต่อย่างไรก็ดีควรหมั่นตรวจดูสภาพและการทำงานเป็นระย ะ ๆ โดยการตรวจสภาพและการทำงานของพัดลมหม้อน้ำ ซึ่งควรทำทุกครั้งที่ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น ต่อจากนั้นตรวจดูใบของพัดลมว่าไม่แตกหักเสียหายหรือเ ปลี่ยนรูปไป ตรวจดูโครงยึดและกรอบบังลมว่าตรึงแน่นอยู่ในตำแหน่งอ ย่างถูกต้องและไม่มีร่องรอยของการเสียดสี สายไฟและปลั๊กต่อว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ขาด […]

  Continue Reading...

 • รถยนต์ที่ไปติดตั้งแก๊ส LPG หรือเครื่องยนต์ NGV ต้องดูแลมากขึ้นกว่ารถเครื่องยนต์ธรรมดา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ช่างติดมาให้เราด้วยว่าใช้ของ คุณภาพหรือไม่ครับ คราวนี้มาดูวิธีรักษาเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ วิธีดูแลรักษารถยนต์ที่ติดตั้ง LPG 1. ตรวจเช็กรอยรั่วซึมของก๊าซตามข้อต่อและจุดต่างๆ ทุกเดือน โดยใช้ฟองสบู่หรือเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว 2. ตรวจเช็กและทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตรบ่อยกว่าการตรวจเช็กเมื่อใช้น้ำมันเบนซินอย่างเดียว (ปกติ 10,000 กิโลเมตร) 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ สำหรับเติมก๊าซถังก๊าซตัวนอตที่ยึดถังก๊าซทุกเดือน 4. ควรตรวจเช็กและตั้งบ่าวาส์วไอเสียทุกระยะ 40,000 – 60,000 กิโลเมตร […]

  วิธีดูแลรักษารถยนต์ที่ติดตั้ง LPG และ NGV

  รถยนต์ที่ไปติดตั้งแก๊ส LPG หรือเครื่องยนต์ NGV ต้องดูแลมากขึ้นกว่ารถเครื่องยนต์ธรรมดา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ช่างติดมาให้เราด้วยว่าใช้ของ คุณภาพหรือไม่ครับ คราวนี้มาดูวิธีรักษาเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ วิธีดูแลรักษารถยนต์ที่ติดตั้ง LPG 1. ตรวจเช็กรอยรั่วซึมของก๊าซตามข้อต่อและจุดต่างๆ ทุกเดือน โดยใช้ฟองสบู่หรือเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว 2. ตรวจเช็กและทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตรบ่อยกว่าการตรวจเช็กเมื่อใช้น้ำมันเบนซินอย่างเดียว (ปกติ 10,000 กิโลเมตร) 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ สำหรับเติมก๊าซถังก๊าซตัวนอตที่ยึดถังก๊าซทุกเดือน 4. ควรตรวจเช็กและตั้งบ่าวาส์วไอเสียทุกระยะ 40,000 – 60,000 กิโลเมตร […]

  Continue Reading...

 • การตรวจสภาพรถภายนอกก่อนการเดินทาง 1. ยาง ตรวจความดันลมยาง ดอกยาง และรอยฉีกขาด ตรวจดูว่าขันแน่นดี แต่ก็ไม่แน่นจนเกินไปจนคลายออก ไม่ได้ด้วยตัวเอง 2. รอยรั่วซึม ตรวจดูว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค หรือน้ำรั่วซึมจากใต้ท้องรถ 3. ยางปัดน้ำฝน ทดลองปัดดูโดยใช้ความเร็วทุกระดับ 4. ไฟส่องสว่าง ตรวจดูไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรค ไฟเลี้ยวหรืออื่นๆรวมทั้งระดับไฟหน้าด้วยว่าเป็นปกติทั้งหมด การตรวจสภาพภายในรถก่อนออกเดินทาง 1. ยางอะไหล่และแม่แรง ตรวจเช็คลมยาง และให้แน่ใจว่าแม่แรงและด้ามขันใช้งานได้ตามปกติ 2. […]

  อย่าลืม @ ตรวจเช็ครถก่อนเดินทางไกล

  การตรวจสภาพรถภายนอกก่อนการเดินทาง 1. ยาง ตรวจความดันลมยาง ดอกยาง และรอยฉีกขาด ตรวจดูว่าขันแน่นดี แต่ก็ไม่แน่นจนเกินไปจนคลายออก ไม่ได้ด้วยตัวเอง 2. รอยรั่วซึม ตรวจดูว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค หรือน้ำรั่วซึมจากใต้ท้องรถ 3. ยางปัดน้ำฝน ทดลองปัดดูโดยใช้ความเร็วทุกระดับ 4. ไฟส่องสว่าง ตรวจดูไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรค ไฟเลี้ยวหรืออื่นๆรวมทั้งระดับไฟหน้าด้วยว่าเป็นปกติทั้งหมด การตรวจสภาพภายในรถก่อนออกเดินทาง 1. ยางอะไหล่และแม่แรง ตรวจเช็คลมยาง และให้แน่ใจว่าแม่แรงและด้ามขันใช้งานได้ตามปกติ 2. […]

  Continue Reading...

Page 1 of 11
แลกลิงค์